Ga direct naar


De opdracht: kunst in metrostation Vijzelgracht

De opdracht

De opdracht aan de kunstenaar is een ontwerp te maken met Ramses Shaffy als één van de illustere culturele bewoners van Amsterdam als uitgangspunt. De uitdaging is (de betekenis van) Shaffy in een bredere context te plaatsen. De bijzondere locatie van de glazen wand, die als een film aan de reiziger voorbijtrekt, is een extra inspiratiebron.

Hoe doe je mee?
Bedenk een ontwerp waarin het thema voor de kunst in dit station goed tot zijn recht komt. Let daarbij goed op de randvoorwaarden. Zet het ontwerp op papier. Het gaat om het overbrengen van het idee. Het is dus niet nodig een compleet uitgewerkt detailontwerp in te dienen. Het schetsontwerp moet wel goed zicht geven op hoe de kunst zich tot de stationsomgeving verhoudt. En licht het kort in woorden toe. De tekst en afbeeldingen mogen maximaal zes A4-tjes beslaan. Andere uitingen worden niet in behandeling genomen.

Wie kunnen meedoen?
Iedereen die als professionele kunstenaar werkt (met een afgeronde kunstopleiding of binnenkort afstuderend). Ervaring met het werken met monumentale kunst in de openbare ruimte wordt als een voordeel gezien, maar is geen vereiste. Als kunstenaar moet je in ieder geval in staat zijn te kunnen werken met de duidelijke randvoorwaarden die aan het kunstwerk worden gesteld.

Budget
Voor de uitvoering van het winnend ontwerp is een budget beschikbaar tussen de € 100.000 en € 250.000. De exacte hoogte is afhankelijk van de wijze van uitvoering van het kunstwerk. Van het uitvoeringsbudget is maximaal 25% bedoeld als honorarium van de uitvoerend kunstenaar.
Voor het maken van het schetsontwerp voor het Ramses Shaffy Art Project is geen vergoeding beschikbaar. Het meedoen aan de ontwerpwedstrijd geschiedt dus geheel op eigen kosten.

Bezoek station
Om een goed beeld te krijgen van de locatie van het kunstwerk zal de gelegenheid worden geboden het metrostation in aanbouw te bezoeken. Kunstenaars die zich als belangstellende laten registreren krijgen hierover bericht.

Vervolgproces
Alle kunstenaars die een ontwerp hebben ingediend worden uitgenodigd op een bijeenkomst om hun idee aan de jury te presenteren. Die zal naar verwachting in september 2012 plaatsvinden. De jury zal alle ontwerpen beoordelen conform de gestelde randvoorwaarden. De jury maakt daarna een selectie van maximaal vijf ontwerpen die via een website wordt voorgelegd aan het Nederlandse publiek. Het publiek bepaalt in het najaar van 2012 via een internetstemming wie de uiteindelijke winnnaar wordt.

De winnaar krijgt hierna de opdracht van de gemeente Amsterdam om het ontwerp uit te werken tot een uitvoerbaar plan. De uitvoering is naar verwachting in 2014 en 2015. De kunstenaar dient deze tijd beschikbaar te zijn.

Indienen ontwerp
Dit moet gebeuren vóór 1 juli 2012.
Het ontwerp met toelichting mag maximaal 6 pagina’s beslaan. Naast de contactgegevens met indien aanwezig een website kan een Curriculum Vitae van de kunstenaar worden toegevoegd van maximaal 2 pagina’s.
Binnenkort  wordt bekend op welke wijze het ontwerp kan worden ingediend .

Voorwaarden deelname
Voorwaarden voor deelname aan het Ramses Shaffy Art Project zijn:

  • De minimum leeftijd is 18 jaar.
  • De deelnemer dient minimaal 1 kunstgerelateerde opleiding aantoonbaar te hebben afgerond of hier aantoonbaar mee bezig te zijn.
  • Inschrijving dient te geschieden tussen 3 maart 2012 en 1 juli 2012.
  • De organisatie heeft het recht om deelnemers bij uitzondering toe te laten die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden. De organisatie heeft ook het recht deelnemers te weigeren ondanks dat deze voldoen aan de bovenstaande voorwaarden. De inhoudelijke reden die hieraan ten grondslag ligt hoeft door de organisatie en of de jury op geen enkele wijze gecommuniceerd te worden aan de inschrijver en of andere instanties/mensen die hierom vragen.
  • De organisatie alsmede de jury zal op geen enkele wijze communiceren over de inhoudelijke reden waarom bepaalde werken niet gekozen zijn tot finale werken
  • Alle inzendingen van ontwerpen worden eigendom van de initiatiefnemers van het Ramses Shaffy Art Project. Het winnend ontwerp wordt eigendom van de gemeente Amsterdam.
  • De initiatiefnemers van het Ramses Shaffy Art Project en de gemeente Amsterdam krijgen het recht om de ingezonden ontwerpen in publicaties te gebruiken.
bekijk winnend ontwerp